Workshops för forskare, handledare och post docs

Doktoranderna i våra workshops började önska att även deras handledare skulle få ta del av våra förhållningssätt och tekniker. Under de senaste tio åren har vi alltså utvecklat och genomfört workshops för handledare med dubbelt syfte: dels att stödja doktorander med arbetsprocessen och dels att tillämpa metoderna på den egna arbetssituationen. 

 

Vi håller också i workshops i akademisk produktivitet och hållbara arbetsmetoder samt om akademiskt skrivande för annan akademisk personal i postdoktoral anställning, t ex postdocs, forskare, lektorer och biträdande lektorer. Syftet är att tillhandahålla förhållningssätt och handfasta verktyg för er att ta ut riktningen—och hålla sig till den. 

 

Vi är väl förtrogna i er arbetssituation, som ofta kännetecknas av flera parallella projekt som alla verkar ha samma viktighetsgrad och samma deadline. Hur ska man som senior forskare hitta tid för undervisning, handledning, söka medel, administration – och sin egen (meriterande) forskning?

Vad deltagarna säger

Så här säger några av de personer som har deltagit i vår heldag för forskare.

Jag har gått och små-skämts för att jag behövt en workshop för att komma tillrätta med att jag alltid tycks ligga back – sånt måste jag väl kunna vid det här laget, som den seniora forskare jag är. Men jag fick en välbehövlig produktivitets-boost efter workshopen och klumpen i magen löstes upp!

Deltagare,
Lunds universitet

Min huvudsakliga strategi för att hantera saker och ting fungerar bra för det mesta, men vissa situationer kräver större variation av strategier. Jag fick nya under workshopen, alla tillämpliga på akademiskt arbete.

Deltagare,
Lunds universitet

Utbildarna är öppna med sina egna erfarenheter från akademin som är en kultur med höga krav på prestation.

 

Deltagare,
Lunds universitet

Positivt överraskad över innehållet och tillvägagångssättet, konkret stöd i att identifiera problem med att skriva och sätta mål. Jag känner mig mer motiverad och har redan skissat på en tydligare struktur för mitt arbete.

Deltagare,
Lunds universitet