The Doctoral
Student Handbook

Som akademiker lägger vi mycket tid på att fokusera på innehållet i vårt arbete, men ibland glömmer vi att vara uppmärksamma på arbetsprocessen, eller hur vi arbetar, tänker och agerar. Processen är dock viktig för att avsluta våra projekt i tid och hantera vår stressnivå.

 

Den här boken flyttar fokus från vad till hur och ger dig strategier och praktiska tekniker för att avsluta din avhandling i tid och må bra på vägen. Du kommer att lära dig om units, veckoschemat och 80/20-principen och tillämpa dessa verktyg på din egen arbetssituation. Dessa produktivitetstekniker är nära kopplade till stresshanteringstekniker: krav-kontroll-stöd-modellen både förklarar orsakerna till stress i den akademiska miljön och hjälper dig att skifta från negativ stress till positiv stress.

finish-on-time-doctoral-handbook_crop

Några ord från författaren

Jag skrev denna bok med avsikten att hjälpa doktorander att få tillgång till de förhållningssätt och verktyg som jag själv hade behövt i början av min forskarutbildning. Jag hoppas och tror att du kommer att ha stor nytta av den metod som beskrivs i boken. 

Åsa Burman
Grundare av Finish on Time

Vad läsarna säger

Så här säger några av de doktorander som har läst boken och gått våra kurser.

För mig har det haft en oerhörd inverkan på min vardag. Jag får mer gjort på min arbetstid och behöver inte längre jobba kvällar eller helger.

Doktorand, Lunds universitet

Review av Bli klar i tid och må bra på vägen

Den här boken ger välbehövliga tekniker för att hjälpa till att strukturera upp projektet, sätta mål och deadlines, hålla nere stressnivån, och framför allt att bli klar i tid.

Doktorand, Uppsala universitet

Review av Bli klar i tid och må bra på vägen

Åsa provides a great set of suggestions about how to become a highly effective and less-stressed out dissertation writer.

Doktorand, University of California, Berkeley

Review of The Doctoral Student Handbook

The dissertation binder is my anchor. Seeing the progress is inspiring and it helps me focus on the most important thing each day. I now have a clearer picture of what is key to finishing my dissertation.

Doktorand, Handelshögskolan

Review of The Doctoral Student Handbook

bli-klar-i-tid-doktorand_crop

Bli klar i tid
och må bra på vägen

Att doktorera är en dröm för många men det är också ett ensamt och stressigt arbete. Bland Sveriges 17 000 doktorander är sjukskrivningstalen höga och avhandlingsarbetet tar ofta längre tid än planerat.

 

I denna handbok för doktorander presenteras handfasta tekniker och förhållningssätt som ger hjälp med både akademisk produktivitet och stresshantering. Genom att kombinera produktivitetstekniker från University of California, Berkeley och näringslivet med stressforskning vill Åsa Burman ge fler doktorander möjlighet att bli klara med sina avhandlingar i tid och må bra på vägen.