Vi hjälper doktorander att
bli klara i tid & må bra på vägen

Några ord från grundaren

Vi har haft förmånen att träffa grupper av forskare, handledare, doktorander och TA personal vid Sveriges universitet och högskolor under de senaste tolv åren. Tillsammans har vi arbetat med ”hur:et” eller själva arbetsprocessen. Jag och mina kollegor i Finish On Time har delat med oss av nya förhållningssätt och handfasta tekniker, specifikt anpassade för den akademiska miljön, för att du ska bli klar med dina arbetsuppgifter i tid och samtidigt må bra på vägen. 

Åsa Burman
Grundare av Finish on Time

Vi hjälper TA personal med de viktigaste uppgifterna

Vi hjälper forskare att ta ut riktningen

Vår idé

En forskningsprocess är som att ge sig ut på en spännande och okänd resa. Vår metod skapar överblick och ger dig nya förhållningssätt och handfasta tekniker för hur du tar dig till målet.

Vi hjälper doktorander, forskare och handledare, samt teknisk/administrativ personal att bli klara med sitt arbete i tid och må bra på vägen. Vi gör detta genom att ge kurser i akademisk produktivitet och hållbara arbetsmetoder. Vår metod är utvecklad i  samarbete med respektive grupp och bygger på kunskap från University of California, Berkeley, management consulting, och stressforskning. Metoden finns beskriven i boken Master Effectiveness, Reduce Stress and Finish on Time

Under de senaste tolv åren har vi gett workshops vid nästan alla Sveriges universitet och högskolor. Över 10 000 personer har hittills deltagit under dessa tillfällen. Vi hoppas att få träffa dig på en av våra workshops framöver!

Våra workshops

Akademisk produktivitet
(halvdag)

Workshop som ger dig nya förhållningssätt och handfasta tekniker för ökad akademisk produktivitet.

Akademisk produktivitet & hållbara arbetsmetoder (heldag)

Workshop som ger dig alternativa handlingsstrategier och verktyg för akademisk produktivitet och hållbara arbetsmetoder.

Doktorandpaketet (termin)

Kurs som hjälper dig att bli klar i tid med din avhandling i tid och må bra på vägen. Vi arbetar i mindre grupper över en termin.

Hållbara arbetsmetoder (halvdag)

Workshop som ger dig med alternativa förhållningssätt och handfasta tekniker för förebyggande stresshantering.

Akademiskt skrivande (heldag)

Workshop som ger dig väl beprövade verktyg för lustfyllt akademiskt skrivande och en fördjupad förståelse av psykologin bakom.

"Boosterdos"

Vi skräddarsyr ett uppföljningstillfälle för en grupp som redan gått en av våra andra workshops.

“För mig har det haft en oerhörd inverkan på min vardag. Jag får mer gjort på min arbetstid och behöver inte längre jobba kvällar och helger.”

Doktorand, Lunds universitet

The Doctoral Student Handbook

Metoden beskrivs i denna handbok.

Boken innehåller produktivitets- och stresshanteringstekniker tillämpbara på den akademiska miljön. Det finns övningar i varje kapitel som kan göras tillsammans med andra eller på egen hand. Boken har sålts till flera olika länder och över hela Sverige.

Vår historia

Om jag bara vetat detta när jag började doktorera...

Två gånger har jag sagt meningen – om jag bara hade vetat detta när jag började doktorera – högt för mig själv.

 

Första gången var en tidig lördagsmorgon när 100 förväntansfulla doktorander samlats till ett föredrag om praktiska tekniker för att skriva en avhandling. Efter tre timmar kände jag att min avhandlingsupplevelse radikalt förändrats genom tekniker såsom 80/20 principen, att arbeta intensivt under kortare tid, och ta ledigt på helgerna för återhämtning. Teknikerna gav så stor effekt att jag sökte upp workshopledaren för privata sessioner. Det här var vid början av tredje året av mitt avhandlingsarbete och jag hade gärna velat använda teknikerna ännu tidigare…Den andra gången var när mina projektledare vid managementkonsultfirman lärde mig att fokusera på slutprodukten genom olika tekniker. Tänk om jag redan vid starten av min doktorandtjänst hade gjort just detta när det gällde avhandlingen…

 

 Erfarenheterna resulterade i det nya konceptet Finish On Time som hjälper doktorander att bli klara med sin avhandling i tid och må bra på vägen. Vi vill sprida kunskapen om teknikerna till dig och dina doktorandkolleger så att ni istället säger: vad glad jag är att jag fick veta detta just när jag började doktorera!

Krav, kontroll, stöd-modellen

Vi arbetar med beteendeförändring så att du både blir klar i tid och mår bra på vägen!

För att en arbetssituation ska vara intressant, men ändå rimlig i sitt omfång, behövs en bra balans mellan krav, kontroll och stöd. Många doktoranders arbetssituation präglas tyvärr av för stora eller för otydliga krav, liten kontroll och bristande stöd, vilket är en grogrund för stress. I Finish On Time hjälper vi dig med hur du kan arbeta aktivt med just krav-kontroll-stöd och därmed påverka din arbetssituation i positiv riktning. Vi arbetar både med beteendeförändring och förändring av tankar så att du mår bra under avhandlingsskrivandet!

Kontakta oss